Οι εξεγερμένοι στήνουν οδοφράγματα λίγες στιγμές πριν από τη σύγκρουση με τους μπάτσους.

Link Text

Οι εξεγερμένοι στήνουν οδοφράγματα λίγες στιγμές πριν από τη σύγκρουση με τους
μπάτσους.