[Χανιά] Bιβλιοπωλείο το Σάββατο 10/4 στην πλατεία της Σπλάτζιας