[Χανιά] το Βιβλιοπωλείο τςη εφημερίδας δρόμου Άπατρις