Χωρίς περίσκεψιν, δίχως αιδώ #25

«Η Ελλάδα μπορεί να δώσει τεχνογνωσία στην Ουκρανία ώστε να διαμορφωθεί το σχέδιο με το οποίο θα μπορούσε η χώρα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης με τη βοήθεια του ΔΝΤ»…

τάδε έφη Ε. Βενιζέλος μετά τη συνάντηση με τον μεταβατικό πρόεδρο της Ουκρανίας, Ολεξάντερ Τουρτσινόφ, 02/03/2014

Σχόλιο: …χωρίς σχόλια