Γλέντι οικονομικής ενίσχυσης στον χώρο της Ανοιχτής Λαϊκής Συνέλευσης Περιστερίου