Μικρά μεγάλα εσωτερικά νέα #51

Όλα τα καλά αυτή η οικογένεια

Την Παρασκευή 15 Απριλίου, εντός «πανηγυρικού» κλίματος και με πλήρη κάλυψη από όλα τα συστημικά εγχώρια μέσα ενημέρωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη λειτουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου Χανίων. Στο μουσείο εκτίθεται η περίφημη «συλλογή Μητσοτάκη», της οποίας το ιστορικό διαμόρφωσης και ανάδειξης έχει, αν μη τι άλλο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Μονή Οδηγήτριας βρίσκεται στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων Ορέων στα νότια του Νομού Ηρακλείου. Τον χειμώνα του 1979-1980, εξαιτίας των δυσμενών κλιματολο-γικών συνθηκών που επικρατούσαν, οι αρχαιολόγοι της τοπικής εφορείας υποχρεώθηκαν να σταματήσουν προσωρινώς εργασίες, οι οποίες αφορούσαν ασύλητο θολωτό μινωικό τάφο προανακτορικής περιόδου, εντός του οποίου βρισκόταν σπάνιος θησαυρός αντικει-μένων που χρονολογούνται από το 3000 έως το 1800 π.Χ. Όταν οι εργασίες επανεκκινή-θηκαν το καλοκαίρι του ίδιου έτους, διαπιστώθηκε ότι ο τάφος είχε λεηλατηθεί.Τον Μάιο του 1991, η πρόεδρος του Ιδρύματος Γουλανδρή, Ντόλλυ Γουλανδρή, ενημερώ-νει τον έφορο αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Χρήστο Κριτζά, για επικείμενη έκθεση της αρχαιο-λογικής συλλογής Κωνσταντίνου και Μαρίκας Μητσοτάκη. Τον πληροφορεί ότι μεγάλος αριθμός των αντικειμένων της συλλογής προέρχεται από τον τάφο της Μονής Οδηγήτρι-ας και το ότι η οργανωτική επιτροπή επιθυμεί να συνεκτεθούν με όσα αντικείμενα προέρχο-νται από τον ίδιο τάφο και βρίσκονται στο μουσείο Ηρακλείου. Στις 12 Νοεμβρίου 1992, το μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προχωράει στην έκθεση της συλλογής, στην οποία (και παρό-τι το υπουργείο Πολιτισμού είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά) προστέθηκε και ο Κυριάκος Μη-τσοτάκης, ως «συγκάτοχος», με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Η επίσημη εξήγηση (δια στόματος Μαρίκας) για την κατοχή αντικειμένων που σχετίζο-νταν με τόσο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος είχε μάλιστα υποστεί σύληση, ήταν ότι τα έβρισκε η γιαγιά της εκεί που έσκαβε στο χωράφι της. Ο αρχαιολόγος-ανασκαφέας του τάφου, Αντώνης Βασιλάκης, από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι τα αντικείμενα της συλ-λογής ήταν προϊόντα αρχαιοκαπηλίας. Το ζήτημα έλαβε διαστάσεις, και το 1993, με υπουργό Πολιτισμού τη Μελίνα Μερκούρη, ανατέθηκε σε ειδική επιτροπή να ελέγξει τα αντικείμενα και να αποφανθεί σχετικά. Στην επιτροπή, μαζί τον κ. Βασιλάκη, συμμετέχει ως προϊσταμένη της ΚΕ’ Εφορείας Δυτικής Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, η κ. Μαρία Βλαζάκη, μετέπειτα γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού. Εκείνη έφερε και την ευθύνη της καταγραφής της συλλογής, καθ’ όσον αυτή στεγαζόταν στο σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη, στο Ακρωτήρι Χανίων.Από τον επιστημονικό έλεγχο που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 1994, διαπιστώθηκε η απόλυτη ομοιότητα μεταξύ των αντικειμένων της συλλογής και των αντίστοιχων εκθε-μάτων του μουσείου Ηρακλείου. Το πιο ενδιαφέρον εύρημα ήταν το μισό κομμάτι μιας χρυσής ταινίας που αποτελούσε κτέρισμα του τάφου, της οποίας το άλλο μισό βρισκό-ταν στο μουσείο Ηρακλείου. Κατά τον έλεγχο, τα δύο κομμάτια εφάρμοζαν εντελώς. Δεν υπήρχε πλέον καμία αμφιβολία για το θέμα της αρχαιοκαπηλίας.Με την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 1993, το θέμα πέρασε στην αρμοδιότη-τα της νέας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στάθηκε «επιεικής». Επέτρε-ψε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να δωρίσει τη συλλογή στο μουσείο της γενέτειράςτου, με τον όρο να εμφανίζεται ως ευεργέτης.

Φλαμπέ. Μόνο φλαμπέ

Να βγει ο Επαμεινώνδας, να θυμηθούμε τα παλιά

που μύριζε βενζίνη από τον Έβρο ως τα Χανιά.

Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η εκδίκαση της υπόθεσης Επαμεινώνδα Κορκονέα για τη δολο-φονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, τον Δεκέμβριο του 2008. Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας ήρθε αφότου διαπιστώθηκε ότι στην διαδικασία δεν είχανκλητευθεί ούτε τα μέλη, ούτε οι πληρεξούσιοι αλλά ούτε και οι δικηγόροι της οικογένειας.Με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, οι δικηγόροι της οικογένειας έθεσαν το θέμα στο δικαστήριο, σημειώνοντας ότι πληροφορήθηκαν τυχαία για τη διεξαγωγή της και ζήτησαν από το δικαστήριο την αποκατάσταση της νομιμότητας.Η εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης Κορκονέα είναι το αποτέλεσμα απόφασης της ολο-μέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία έκρινε και δέχθηκε την αναίρεση προηγούμενης από-φασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Λαμίας, με την οποία αναγνωρίστηκαν ελα-φρυντικά που είχαν οδηγήσει και στην προσωρινή αποφυλάκισή του.Οι δικηγόροι της οικογένειας υποστηρίζουν ότι «Η παράλειψη κλήτευσης δεν οφείλε-ται σε παραδρομή ή σφάλμα, αλλά σε εντολή που δόθηκε από τον προϊστάμενο Εισαγγε-λίας Εφετών κ. Μπαντουδάκη να μην κλητευθεί η πλευρά υποστήριξης κατηγορίας, δη-λαδή η μητέρα και η αδελφή του Αλέξανδρου». Περαιτέρω σχολίασαν πως αυτό ήταν «το πολλοστό κρούσμα παραβίασης της νομιμότητας προκειμένου να εξοικονομηθούν ευνο-ϊκές συνθήκες για τον δολοφόνο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ως συνήγοροι της οι-κογένειας του Αλέξανδρου, τα τελευταία 14 χρόνια που υπερασπιζόμαστε τη μνήμη του παιδιού, έχουμε έρθει κατ’ επανάληψη αντιμέτωποι με μηχανισμούς οι οποίοι ενεργοποι-ούνται για να πέσουν στα μαλακά οι δράστες».Αξίζει να σημειωθεί, ότι με μία παρόμοια διαδικασία που έμεινε κρυφή από όλους, αποφυλακίστηκε ο έτερος κατηγορούμενος για την δολοφονία του Αλέξανδρου, Βασί-λειος Σαραλιώτης.Επί του θέματος, η δικηγόρος της οικογένειας σχολίασε πως «παρ’ όλο που η αρχι-κή καταδικαστική απόφαση περιγράφει λεπτομερώς ότι έδρασαν μαζί με τον Κορκονέα από την αρχή μέχρι το τέλος, εν συνεχεία, με έναν νομικό ακροβατισμό, αποφασίστηκεότι ο Σαραλιώτης δεν ήξερε για τον χαρακτήρα του Κορκονέα, και έτσι δεν θα μπορού-σε να προβλέψει αυτό που έκανε. Η ίδια απόφαση λοιπόν που τονίζει ότι ο Σαραλιώτης δεν γνώριζε τον χαρακτήρα του Κορκονέα και δεν μπορούσε να αποτρέψει τη δολοφο-νία, περιγράφει τον Κορκονέα ως έναν καλό άνθρωπο που όλοι τον αγαπούσαν και έζη-σε σύννομο βίο. Φυσικά, στην ακροαματική διαδικασία προέκυψε το ακριβώς αντίθετο».

Κάποιοι καίγονται να τον βγάλουν. Κάποιοι θα καούν αφού βγει.

Σχετικά με τους ανταγωνισμούς γύρω από τους φορείς κοινωνικής προστασίας

Η κοινή υπουργική απόφαση 40494/3.5.2022 (ΦΕΚ Β’ 2302/11-05-2022) και ο νόμος4921/2022 (άρθρο 67), αναφέρονται στους όρους λειτουργίας φορέων κοινωνικής προ-στασίας και τις σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, όπως είναι η ποινή φυλάκισης κατ’ ελάχιστον ενός έτους, η παύση του διοικητικού συμ-βουλίου και υπέρογκα πρόστιμα. Και κάπου εκεί ξεκίνησε άλλο ένα σκάνδαλο.Ο κ. Γιαννόπουλος από το «Χαμόγελο του Παιδιού» σχολίασε σχετικά με την απόφαση αυτή πως «στον βωμό της αποϊδρυματοποίησης, που κι εμείς πρεσβεύουμε, έρχεται να κλείσει κάποια ιδιωτικά, αφήνοντας στο απυρόβλητο τα δημόσια και εκκλησιαστικά σπίτια που φιλο-ξενούν παιδιά». Η Ξένη Δημητρίου, πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σχολίασε επί του θέματος πως «δεν γίνεται να ξεχωρίζεις τα παιδιά που ζουν σε ιδιωτικούς φορείς, και τα παι-διά που ζουν σε δημόσιες δομές και εκκλησιαστικά ιδρύματα. Αν κανείς ήταν ειλικρινής με τον εαυτό του, θα έπρεπε να ξεκινάει από τις δημόσιες δομές που είναι στο χέρι του να τις αλλά-ξει. Και μετά αν θέλει να υποχρεώσει τις ιδιωτικές δομές να ακολουθήσουν το παράδειγμα».Βρισκόμαστε στο σημείο όπου πρέπει άμεσα να κλείσουν τρία σπίτια ημερήσιας φρο-ντίδας, στα οποία φιλοξενούνται παιδιά που επιστρέφουν κάθε εβδομάδα στους γονείς τους, μέχρι να επανενωθούν μόνιμα. Μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να κλείσουν έντε-κα ακόμα σπίτια μόνιμης φιλοξενίας παιδιών, κίνηση που ουσιαστικά ακυρώνει μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του «Χαμόγελου του Παιδιού».Σε περαιτέρω σχολιασμό του, ο κ. Γιαννόπουλος υπογράμμισε πως «καμία ιδιαίτερη αναφορά για την κοινωνική ένταξη δεν προβλέπεται στις νέες διατάξεις, ενώ αντιθέτως οι δομές θα πρέπει να στελεχωθούν με φύλακες, σαν να μιλάμε για φυλακές! Οι ρυθμί-σεις, δεν αγγίζουν μόνο το “Χαμόγελο του Παιδιού”, αλλά και άλλους αξιόλογους φορείς που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο».Οι σοβαρότατες καταγγελίες του κ. Γιαννόπουλου αναφορικά με τη μεθόδευση της υφυπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου, με στόχο την αποδόμηση του «Χαμόγελου του Παι-διού», προκάλεσαν συναγερμό στην κυβέρνηση. Ο κ. Γιαννόπουλος κατήγγειλε δημο-σίως την Μιχαηλίδου για «προνομιακές σχέσεις με ιδιωτικές δομές», στοιχείο που εξηγεί την πολεμική που έχει εξαπολύσει στο ίδρυμα που έχει φροντίσει χιλιάδες παιδιά, υποκα-θιστώντας την ανυπαρξία του κρατικού μηχανισμού.Το γεγονός αυτό προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του υπουργού επικρατείας Γιώρ-γου Γεραπετρίτη, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον κ. Γιαννόπουλο και του ζήτησε να στα-ματήσει τις δημόσιες καταγγελίες, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα του κανονίσει συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, μόλις ο τελευταίος επιστρέψει από το ταξίδι του στις ΗΠΑ.