Παρουσίαση του φ. 49 της Άπατρις κ καφενείο οικ. ενίσχυσης από την Συντακτική Ομάδα Ηρακλείου