Φωτογραφία από την πορεία ενάντια στην αναδιάρθρωση των ΜΜΜ, που καλέστη κε από τον συντονισμό συλλογικοτήτων από το κέντρο της Αθήνας για τις ελεύθερες μετακινήσεις