ανασφάλιστοι

Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη ‒ για μια κοινωνία αλληλεγγύης

Είναι βασικό να γνωρίζουν όλοι/ες που συμμετέχουν στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης είτε για να παρέχουν, είτε για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του, ότι δεν κάνουμε φιλανθρωπία, αλλά αλληλεγγύη σε έναν αγώνα για το δικαίωμα σε δημόσια, δωρεάν, αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη για όλους/ες ανεξαιρέτως…

Περισσότερα...