αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός

Ο μη χειραγωγημένος πολιτισμός είναι εστία «ανομίας»

Όπου «ανομία» στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, την κοινωνική αλληλεγγύη, την αυτοδιαχείριση, και η παραγωγή πολιτισμού έξω από τις νόρμες της χυδαίας αγοράς. Η επίθεση στο «Εμπρός»…

Περισσότερα...