αυτοεγκλεισμός

Editorial #25

Πώς να είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι όταν οι ανισότητες είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των κοινωνιών; Οι λιγότερο ελεύθεροι ήταν και είναι εκείνοι που βρίσκονταν ιεραρχικά σε κατώτερη θέση, είτε ήταν δούλοι…

Περισσότερα...