αυτονομία

Ερμηνεύοντας ή παρερμηνεύοντας τον Κορνήλιο Καστοριάδη

Ο μαρξισμός σ’ αντίθεση με την καστοριαδική σκέψη συγκροτεί έναν σκοπό, ένα νόημα, όπου ο άνθρωπος βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μηχανισμούς και νόμους που μεταλλάσσουν τη ζωή του ως κοινωνικού όντος. Η εγκατάλειψη του μαρξισμού…

Περισσότερα...

Προτάσεις για κοινό πρόταγμα, πολιτικό πρόγραμμα, για την επαναστατική προοπτική

Το ζήτημα αυτό είναι θεμελιώδες και απαιτεί τη σκιαγράφηση-εικονογράφηση ενός διαφορετικού κόσμου, μιας άλλης κοινωνίας, μιας άλλης οικονομίας. Μιας αφήγησης ανταγωνιστικής και όχι συμπληρωματικής στον καπιταλισμό…

Περισσότερα...