Γρύπας

Ανακοίνωση για τη συνεργασία του στρατού με τα πανεπιστήμια και το νέο ερευνητικό πρόγραμμα «Γρύπας»

Η συνεργασία των πανεπιστημίων και του στρατού δεν είναι τυχαία. Είναι κομμάτι της διαρκούς στρατιωτικοποίησης κάθε πτυχής της καθημερινής ζωής, και αποσκοπεί αφενός στο να μπορεί ο στρατός να σκοτώνει καλύτερα στο εξωτερικό, και…

Περισσότερα...