εθνοστεντόν

Ευρωίνη + εθνοστεντόν, η μοιραία (6η) δόση (Εξώφυλλο #16)

Ανιχνεύοντας τα όρια και τις δυνατότητές τόσο των αγώνων, όσο και των συλλογικών αυτοοργανωμένων κοινωνικών δομών, να βρούμε τις ανταγωνιστικές προοπτικές, να ενισχύσουμε τους δεσμούς αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, και με εφαλτήριο την κινηματική πραγματικότητα…

Περισσότερα...