εκλογές 2012

Εκλογές 2012; Ξανά τα ίδια ή Άμεση Δημοκρατία;

Η Άμεση Δημοκρατία δεν μπορεί να διαχωρίζεται προταγματικά από την ταξικότητα του αγώνα μας. Σε έναν κόσμο με αφεντικά και εργάτες, κυρίαρχους και κυριαρχούμενους, στα πλαίσια ενός κοινωνικού-οικονομικού συστήματος που βασίζεται στην ιεραρχική κατανομή ατόμων, ρόλων, πόρων…

Περισσότερα...