ισότητα

Προτάσεις για κοινό πρόταγμα, πολιτικό πρόγραμμα, για την επαναστατική προοπτική

Το ζήτημα αυτό είναι θεμελιώδες και απαιτεί τη σκιαγράφηση-εικονογράφηση ενός διαφορετικού κόσμου, μιας άλλης κοινωνίας, μιας άλλης οικονομίας. Μιας αφήγησης ανταγωνιστικής και όχι συμπληρωματικής στον καπιταλισμό…

Περισσότερα...