καταναλωτικός συνεταιρισμός

Βλαστός: Κοινωνικός συνεταιρισμός Ελληνικού-Αργυρούπολης

Το έμμεσο αλλά πολύ σημαντικό κέρδος για όλους μας θα είναι η πρακτική εξοικείωση
με την άμεση δημοκρατία, δηλαδή με τον θεσμό που προωθεί την ευθύνη όλων και του καθενός χωριστά, καθώς και την πραγματικά συλλογική/συνεργατική δράση…

Περισσότερα...