Κρήτης

Ανακοίνωση πρωτοβουλίας συντρόφων/συντροφισσών νομού Ηρακλείου Κρήτης για μια Επαναστατική Πλατφόρμα

Σκοπός μας σε πρώτη φάση είναι να ερμηνεύσουμε (αλλά και να συνεχίζουμε να ερμηνεύουμε) όσο το δυνατόν καλύτερα την πολιτική-κοινωνική συγκυρία, τις συνεχείς αλλαγές της, τις ανάγκες της εποχής μας, βάζοντας σε αυτά μία επαναστατική προοπτική, αλλά και να αναζητήσουμε τόσο εντός του Α/Α χώρου, όσο και εκτός…

Περισσότερα...