μαθητικές καταλήψεις

Εκπαιδευτικό: Μια σειρά από οπισθοδρομικές διατάξεις και ατυχή γεγονότα

Οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιδεικνύουν τον αναχρονιστικό χαρακτήρα και τον αυταρχισμό που επιχειρεί να επιβάλει στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τη δραματική προσπάθεια…

Περισσότερα...

Όταν η σχολική καταπίεση επιβάλλεται με νόμους, ό,τι αξίζει να διδαχτεί μαθαίνεται στους δρόμους

Η εκπαιδευτική κοινότητα βιώνει μια νέα συνθήκη καταστολής των αγώνων που ένα κομμάτι της διεξάγει: την εισβολή μπάτσων σε μαθητικές καταλήψεις σχολείων και τη σύλληψη καταληψιών…

Περισσότερα...