μαρξισμός

Ερμηνεύοντας ή παρερμηνεύοντας τον Κορνήλιο Καστοριάδη

Ο μαρξισμός σ’ αντίθεση με την καστοριαδική σκέψη συγκροτεί έναν σκοπό, ένα νόημα, όπου ο άνθρωπος βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μηχανισμούς και νόμους που μεταλλάσσουν τη ζωή του ως κοινωνικού όντος. Η εγκατάλειψη του μαρξισμού…

Περισσότερα...