πειθαρχία

Επιδόματα πειθαρχίας

Θα πρέπει να θυμόμαστε: Οι κάθε είδους επιδοτήσεις είναι ένα ελάχιστο μέρος του πλούτου και της ζωής που μας έχουν κλέψει. Οι «κρίσεις» που μας σερβίρουν, είναι ο τρόπος για να ξεφύγουν από τα δικά τους αδιέξοδα…

Περισσότερα...