ρεμπέτικο

Tο Ρεμπέτικο Τραγούδι (αφού μας αρέσει…)

Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, σε αρκετά αστικά κέντρα άρχισαν να αναδύονται περιθωριακές κοινωνικές ομάδες με έντονο αντιθεσμικό και αντισυστημικό χαρακτήρα και δικές τους ηθικές αξίες…

Περισσότερα...