συλλογική κουζίνα

Συλλογική κουζίνα στο Αυτόνομο Στέκι

Συνεχίζουμε αυτή τη διαδρομή σε καιρούς πιο δύσκολους, με την πεποίθηση ότι είμαστε οι πολλοί, και δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί κανένας μας μέσα στην κρίση που δημιούργησαν οι λίγοι για να αυξήσουν τα κέρδη τους…

Περισσότερα...