τάξη

Τάξη και Ανομία

Η τάξη είναι η αντιπροσωπευτική κυβέρνηση του κοινωνικού συνόλου για την εξασφάλιση των πολιτικών τους θέσεων, και για τη συνέχιση της διαφθοράς και της βίας απέναντι στην κατώτερη τάξη…

Περισσότερα...

Η Μητροπολιτική Εξέγερση στην Αγγλία τον Αύγουστο του 2011

Οι «εκτός» αυτού του κόσμου μπορεί να ξέχασαν να μιλάνε στους καιρούς της αφομοίωσης, αλλά έχουν ακόμα γλώσσα και μπορούν να την ξαναχρησιμοποιήσουν. Το θέμα είναι αν οι πρώτες λέξεις που θα πουν δεν θα είναι δηλητηριασμένες από θεούς και φυλές…

Περισσότερα...