υποβάθμιση

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα Ε.Σ.Υ.

Το πιο σημαντικό όμως στην περίοδο που διανύομε είναι η σταδιακή κατάργηση του ανοιχτού χαρακτήρα και της καθολικής πρόσβασης στο Ε.Σ.Υ., καθώς και η σταδιακή επιβολή πληρωμής (με κόστη που σταδιακά θα αυξηθούν και δεν θα καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία). Η δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους…

Περισσότερα...