υποχρεωτική συνεπιμέλεια

Νέος νόμος για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια: Φύλο και τάξη στην κρατική πολιτική

Η σύγχρονη οικογένεια και οι σχέσεις συζυγικότητας/συντροφικότητας αναπτύσσονται σε ένα προδιαμορφωμένο, πατριαρχικό, κανονιστικό πλαίσιο, με παγιωμένους κοινωνικό-πολιτισμικούς κώδικες και συμβάσεις, που αναπαράγουν τις έμφυλες ανισότητες…

Περισσότερα...