καπηλευση

Περί αριστερής καπήλευσης ριζοσπαστικών προταγμάτων

Οι λέξεις μπορεί να είναι αναντικατάστατες στον πλήρη τους ορισμό αλλά μπορούν να αποκτήσουν διαφορετική νοηματοδότηση ανάλογα τον αναγνώστη της λέξεως. Συγγενή νοήματα μπορεί να παραχθούν από τις ίδιες λέξεις ή…

Περισσότερα...