πάρκο

Το Άλσος πάρκο θα μείνει…

Από

Στη σελίδα 19 αναπτύσσεται το σχέδιο της παράταξης για την «αναβάθμιση» του Άλσους, που -εκτός από την αγωνία για την ασφάλεια και τη φύλαξη, στα πλαίσια της εμπέδωσης του δόγματος Νόμος & Τάξη- περιλαμβάνει…

Περισσότερα...