βιβλιοπαρουσίαση

Βιβλιοπαρουσίαση: «Σκέψεις για την Άμεση Δημοκρατία»

Η άμεση δημοκρατία δεν είναι μόνο μια μορφή πολιτειακής οργάνωσης, αλλά επίσης ένα αξιακό σύστημα, μια αντίληψη για τον άνθρωπο, μια πρόταση πολιτισμού η οποία έχει βαθιές ρίζες στην ανθρώπινη ιστορία. Η άμεση δημοκρατία θέτει στο κέντρο…

Περισσότερα...

Οριζοντιότητα – Φωνές λαϊκής εξουσίας στην Αργεντινή (βιβλιοπαρουσίαση)

Έχουμε επίγνωση ότι αυτό το βιβλίο δεν συνιστά ούτε την ιστορία του κινήματος, ούτε μια θεωρητική ανάλυση γι’ αυτό, αλλά αποτελεί τον λόγο των ανθρώπων που συμμετείχαν και συμμετέχουν στο κίνημα και σ’ αυτές τις διαδικασίες…

Περισσότερα...

Οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας, τόμος Α’ και Β’, Michael Mann, (Βιβλιοπαρουσίαση)

«Οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας» διερευνούν τη διάρθρωση και την ιστορική εξέλιξη της συλλογικής εξουσίας των ανθρώπινων κοινωνιών. Οι κοινωνίες δεν υπακούουν σε μια…

Περισσότερα...