Το φύλλο #53 σε μορφή .pdf

Για να κατεβάσετε το αρχείο του φύλλου όπως είναι στην έντυπη μορφή μπορείτε να πατήσετε εδώ.