ΣΚΑΚΙ

Bedtime stories: Οι αδερφές Polgar

Bedtime stories: Οι αδερφές Polgar

Το άλλο θέμα συζήτησης που ανοίγουν οι Polgar είναι η γυναικεία παρουσία στο σκάκι και γενικά στους ανδροκρατούμενους χώρους. Στο σκάκι, μόνο το 1% μεταξύ των 1000 κορυφαίων παικτών του κόσμου είναι γυναίκες…

Περισσότερα...