ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Μία διόρθωση για το κείμενο «Άσυλα: Μια ιστορία εγκλεισμού που δεν τελειώνει ποτε…»

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μία διόρθωση που μας έστειλε με e-mail αναγνώστης της εφημερίδας, σχετικά με το κείμενο «Άσυλα: Μια ιστορία εγκλεισμού που δεν τελειώνει ποτε…», που δημοσιέυτηκε στο φύλλο 40 (Δεκέμβριος 2018)...

Περισσότερα...

Άσυλα: Μια ιστορία εγκλεισμού που δεν τελειώνει ποτε…

Αυτός ο ριζικός μετασχηματισμός, στην κατεύθυνση του ξεπεράσματος, είναι ο μόνος που μπορεί να εξασφαλίσει την χειραφέτηση των ασθενών, την εξάλειψη του στίγματος και τη δημιουργία σχέσεων από άνθρωπο σε άνθρωπο. Eίναι σημαντικό να αμφισβητείται ο ρόλος της επιστημονικής αυθεντίας, και τον λόγο να τον έχουν οι ίδιοι που βιώνουν την «τρέλα»τους, και η κοινωνία…

Περισσότερα...