Ανακοίνωση πρωτοβουλίας συντρόφων/συντροφισσών νομού Ηρακλείου Κρήτης για μια Επαναστατική Πλατφόρμα

Στις 10/04/2014 ο Επαναστατικός Αγώνας επιτίθεται στο παράρτημα της ΕΚΤ, στη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος στο Σύνταγμα, όπου στεγαζόταν και το γραφείο του μόνιμου αντιπροσώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα. Στην ανάληψη ευθύνης που ακολουθεί ως επίλογος, προτάσσεται μια επαναστατική πλατφόρμα με συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Τον Νοέμβριο του 2014, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή του φυλακισμένου συντρόφου και μέλους του Επαναστατικού Αγώνα, Νίκου Μαζιώτη, με θεματολογία το τρίπτυχο «Ένοπλος Αγώνας – Επαναστατικό Κίνημα – Κοινωνική Επανάσταση».

Με αφορμή αυτά, αλλά πρωτίστως αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα να ξεκινήσει ένας διάλογος εντός του χώρου με σκοπό να διευρυνθεί μία τέτοια οπτική, συστήσαμε μια πρωτοβουλία στο Ηράκλειο από συντρόφους/ισσες.

Σκοπός μας σε πρώτη φάση είναι να ερμηνεύσουμε (αλλά και να συνεχίζουμε να ερμηνεύουμε) όσο το δυνατόν καλύτερα την πολιτική-κοινωνική συγκυρία, τις συνεχείς αλλαγές της, τις ανάγκες της εποχής μας, βάζοντας σε αυτά μία επαναστατική προοπτική, αλλά και να αναζητήσουμε τόσο εντός του Α/Α χώρου, όσο και εκτός, μέσα σε κοινωνικές και πολιτικές ομάδες και δομές, σε εργατικά σωματεία βάσης, αλλά γενικότερα και από τα αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας, τα υποκείμενα που θα αποτελέσουν τη δυναμική, για τη δημιουργία ενός ισχυρού επαναστατικού κινήματος. Συγχρόνως, ερμηνεύουμε την κατάσταση που βρίσκεται το Α/Α κίνημα, τις ανάγκες του, τον ρόλο που θα πρέπει να παίξει στις σημερινές αλλά και μελλοντικές συνθήκες της οικονομικής κρίσης, και τη στρατηγική που θα πρέπει να έχει για να αποτελέσει μια πολιτική δύναμη με ενιαία πολιτική συγκρότηση και ενιαίο πολιτικό λόγο, που θα καταφέρει τη χειραφέτηση των αγωνιστικών δυνάμεων.

Έτσι θεωρήσαμε την πλατφόρμα, ως μία βάση, μια ομπρέλα, η οποία θα εμπεριέχει τις ήδη υπάρχουσες δομές (τόσο τις κοινωνικές, όσο και τις πολιτικές), βάζοντας από κοινού σε αυτές μια επαναστατική προοπτική, αλλά συγχρόνως θα αποτελέσει ένα πολιτικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο θα προκύπτει η κεντρική πολιτική στόχευση.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε σε όλα τα ζητήματα, αλλά να αναγνωρίσουμε την αναγκαιότητα να κινηθούμε πάνω σε μία κοινή βάση, με κοινούς πολιτικούς στόχους, ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την σημερινή πολιτική συγκυρία, να βάλουμε προοπτική, να επαναπροσδιορίσουμε τα μέσα αγώνα, και εν τέλει να συγκροτήσουμε ένα ευρύτερο επαναστατικό μέτωπο.

Θεωρούμε ότι η πλατφόρμα που προτείνει ο Ε. Α. περικλείει τις πολιτικές θέσεις εκείνες που θα έπρεπε να εξετάσουμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτές. Τις αναλύσαμε και μέσα από τις συμφωνίες και τις διαφωνίες που προέκυψαν, την τροποποιήσαμε σε ένα μικρό βαθμό προσθέτοντας κάποιες δικές μας απόψεις, παραθέτοντας και ‘μεις με τη σειρά μας την τροποποιημένη πλατφόρμα:

Μια επαναστατική πλατφόρμα στις σημερινές συνθήκες θα μπορούσε να συνοψιστεί στα εξής:

  • Μη αναγνώριση και Μονομερής παύση πληρωμών του ελληνικού χρέους.
  • Έξοδος από την ΟΝΕ και από την ΕΕ.
  • Απεμπλοκή από τις νατοϊκές δυνάμεις (ΝΑΤΟ) και διάλυση των στρατιωτικών τους βάσεων.
  • Απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας του κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρήσεων, των πολυεθνικών, όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καπιταλιστών.
  • Κατάργηση του τραπεζικού συστήματος, διαγραφή όλων των χρεών προς τις τράπεζες, απαλλοτρίωση και κοινωνικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών.
  • Απαλλοτρίωση της κρατικής περιουσίας, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής περιουσίας.
  • Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, της βιομηχανίας, των λιμανιών, των μέσων μεταφοράς και επικοινωνιών, των συγκοινωνιών, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των νοσοκομείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τη διαχείρισή τους θα την αναλάβουν οι εργαζόμενοι (στα πλαίσια της αυτοδιαχείρισης και της κολεκτιβοποίησης).
  • Κατάργηση του κράτους (ως πολιτικό σύστημα) και του αστικού κοινοβουλίου των επαγγελματιών πολιτικών, και αντικατάστασή τους από ένα συνομοσπονδιακό σύστημα* λαϊκών συνελεύσεων και εργατικών συμβουλίων, ο συντονισμός των οποίων, η επικοινωνία και η εκτέλεση των αποφάσεων θα γίνεται από αντιπροσώπους αιρετούς και άμεσα ανακλητούς. Σε πανελλαδικό επίπεδο θα υπάρχει στη θέση του παλιού αντιπροσωπευτικού αστικού κοινοβουλίου μια ανώτατη Συνομοσπονδιακή Λαϊκή Συνέλευση, τα μέλη της οποίας θα προέρχονται από εξουσιοδοτημένα μέλη-αντιπροσώπους αιρετούς και ανακλητούς από τις τοπικές λαϊκές συνελεύσεις και τα εργατικά συμβούλια. *(θα αποτελούνται είτε από μεμονωμένα άτομα, είτε από κοινωνικές ομάδες, είτε από πολιτικές ομάδες).
  • Κατάργηση της αστυνομίας και του εθνικού στρατού, και αντικατάστασή τους από τοπικές ένοπλες λαϊκές πολιτοφυλακές (ομάδες αυτοπεριφρούρησης) οι οποίες στο σύνολό τους θα συγκροτούν έναν ενιαίο επαναστατικό στρατό (μη μισθοφορικό).

Οι συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις δεν αντανακλούν το σκεπτικό ενός αγώνα αιτηματικού χαρακτήρα, αλλά για την υλοποίηση τους θα χρειαστεί ένας επίμονος αγώνας, ο οποίος (θα επαναλάβουμε και έχει σημασία) θα επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική και τα μέσα πάλης του.

Επιφυλασσόμαστε λοιπόν για ένα πλήρες κείμενο τον επόμενο καιρό, όμως κοινοποιούμε την πλατφόρμα, ως παρότρυνση προς δημιουργία κι άλλων πρωτοβουλιών γύρω απ’ αυτήν, ή την επαφή με ήδη υπάρχουσες ομάδες που τους ενδιαφέρει. Σκοπός είναι η συγκρότηση μιας συνέλευσης, η οποία θα στοχεύει στη διοργάνωση ενός πανελλαδικού συνεδρίου, στο οποίο με βάση μια επαναστατική πλατφόρμα θα καλούνται ανοιχτά συλλογικότητες και άτομα, στέκια, καταλήψεις από τον Α/Α χώρο αλλά και από τον ευρύτερα αντικαπιταλιστικό, λαϊκές συνελεύσεις γειτονιών και σωματεία βάσης, με σκοπό την επίτευξη μιας κοινής πολιτικής συμφωνίας που αφορά την ανάπτυξη πολιτικών θέσεων και προτάσεων πάνω στην αντιμετώπιση της σημερινής πολυδιάστατης συστημικής κρίσης και στον επαναστατικό κοινωνικό μετασχηματισμό.

Ένα τέτοιο συνέδριο, με την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας πάνω σε μια κοινή πλατφόρμα θέσεων και προτάσεων θα αποτελούσε την ιδρυτική πράξη ενός Επαναστατικού Κινήματος.

Αρμοδιότητα ενός τέτοιου συνεδρίου είναι επίσης η προώθηση θέσεων που αφορούν τα μέσα αγώνα, τη στρατηγική δράσεων, την οργανωτική δομή του κινήματος, θέματα εκπροσώπησης και ποιος θα είναι ο τρόπος λήψης των αποφάσεων.

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός είναι να φτιαχτεί μια οργανωτική δομή, με την οποία θα προωθήσουμε την πολύμορφη και ανατρεπτική δράση.

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΑΞΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία συντρόφων/ισσων Ηράκλειου Κρήτης για μια Επαναστατική Πλατφόρμα