Οριζοντιότητα – Φωνές λαϊκής εξουσίας στην Αργεντινή (βιβλιοπαρουσίαση)

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το βιβλίο «Οριζοντιότητα – Φωνές λαϊκής εξουσίας στην Αργεντινή». Πρόκειται για ένα συλλογικό μεταφραστικό εγχείρημα που έγινε από κοινού από τη «Συνέλευση για την Κυκλοφορία των Αγώνων» (skya.espiv.net) και τις συνελεύσεις γειτονιάς: «Πρωτοβουλία κατοίκων Καισαριανής», «Αυτόνομη συνέλευση Ζωγράφου», «Ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Αγίας Παρασκευής», «Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Αγ. Δημητρίου», «Συνέλευση κατοίκων Βύρωνα-Παγκρατίου-Καισαριανής». Το βιβλίο περιέχει πρωτογενείς μαρτυρίες ανθρώπων που συμμετείχαν στους αγώνες που ξέσπασαν στην Αργεντινή μετά την εξέγερση της 19-20 Δεκέμβρη του 2001, και συγκεντρώθηκαν υπό την επιμέλεια της Marina Sitrin. Όπως αναφέρεται στον πρόλογο του βιβλίου από την Σ.Κυ.Α:

«Εμπειρίες από αυτή την εξέγερση και από αυτές τις πρακτικές αποτυπώνονται στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας με τη μορφή συνεντεύξεων από τα ίδια τα υποκείμενα που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις και στις διαδικασίες που γέννησε η εξέγερση.

Έχουμε επίγνωση ότι αυτό το βιβλίο δεν συνιστά ούτε την ιστορία του κινήματος, ούτε μια θεωρητική ανάλυση γι’ αυτό, αλλά αποτελεί τον λόγο των ανθρώπων που συμμετείχαν και συμμετέχουν στο κίνημα και σ’ αυτές τις διαδικασίες: στις συνελεύσεις γειτονιάς, τις καταλήψεις εργασιακών χώρων, τα κοινωνικά κέντρα, τις κοοπερατίβες. Θεωρούμε ότι αυτές οι εμπειρίες είναι πολύτιμες, όχι επειδή μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες σ’ έναν άλλο τόπο και σ’ έναν άλλο χρόνο, αλλά επειδή μπορούν να εμπλουτίσουν τους αγώνες που δίνουμε εμείς σήμερα και εδώ.

Αποφασίσαμε να μεταφράσουμε αυτό το βιβλίο επειδή πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο για το εγχώριο κίνημα, ως ένα παράδειγμα μιας πρωτογενούς εμπειρίας συγκρότησης κινήματος. Διαβάζοντάς το δηλαδή, συναντήσαμε στις αφηγήσεις των αγωνιστών και των αγωνιστριών τα προβλήματα που συναντάμε στις εγχώριες κινηματικές διαδικασίες. Συναντήσαμε όμως, παράλληλα, και τις λύσεις που προσπάθησαν και προσπαθούν να δώσουν οι εκμεταλλευόμενοι σ’ αυτά τα προβλήματα. Τέτοια προβλήματα μπορούν να ξεκινούν από το πώς συγκροτείται μια συνέλευση γειτονιάς, και πόση ώρα πρέπει να κρατάει μια συνέλευση, όταν την άλλη μέρα έχουμε να πάμε στην δουλειά, μέχρι το πώς και με ποιο τρόπο μπορούν να συντονιστούν οι συνελεύσεις γειτονιών και ποια είναι τα όρια των οριζόντιων δομών, και της έλλειψης γενικότερης πολιτικής στρατηγικής του κινήματος. Από το πώς μπορούν να καλυφθούν άμεσες ανάγκες των ανέργων όπως η διατροφή και η στέγη, μέχρι το πώς θα οργανωθούν οι κινήσεις των ανέργων για να διεκδικήσουν επιτυχώς επιδόματα ανεργίας (που μέχρι τότε δεν υπήρχαν στην Αργεντινή). Από το πώς οργανώνεται μια κατάληψη ενός εργασιακού χώρου, μέχρι πώς τη διαχειρίζονται οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σ’ αυτόν, με τρόπο που, και θα διαφέρει από την καπιταλιστική οργάνωση της εργασίας, και θα ικανοποιεί τις ανάγκες των καταληψιών και της τοπικής κοινότητας».

* Η Άπατρις οργάνωσε εκδηλώσεις για την παρουσίαση του βιβλίου στην Κρήτη, στις οποίες συμμετείχαν και σύντροφοι που ανέλαβαν το μεταφραστικό και εκδοτικό εγχείρημα. Οι παρουσιάσεις έγιναν σε Ηράκλειο (9/12), Ρέθυμνο (10/12) και Χανιά (11/12).