Παρουσίαση του φ47 κ καφενείο οικονομικής ενίσχυσης – Ηράκλειο