ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Βιβλιοπαρουσίαση: Τα μυστικά του βούρκου

Η επεξεργασία λοιπόν της ιστορίας και της φύσης του επεκτατισμού του ελληνικού κράτους και του ελληνικού εθνικισμού έχει κομβική σημασία για το πώς σήμερα θα αντιπαλέψουμε τόσο στο κοινωνικό πεδίο, όσο και στο εσωτερικό του κινήματος τις διάχυτες τάσεις του εθνοπατριωτισμού…

Περισσότερα...

Ιστορία του ελληνικού κράτους (1830-1920), τόμοι Α και Β (Γ. Β. Δερτιλής)

Αναδεικνύει έτσι το ιστορικό βάθος πλήθους χαρακτηριστικών του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού μέχρι σήμερα, όπως τη μικροϊδιοκτησία, τον μικροαστισμό, τις πελατειακές σχέσεις, τον εθνικισμό, την ισχύ των οικογενειακών σχέσεων κ.ά…

Περισσότερα...

Οριζοντιότητα – Φωνές λαϊκής εξουσίας στην Αργεντινή (βιβλιοπαρουσίαση)

Έχουμε επίγνωση ότι αυτό το βιβλίο δεν συνιστά ούτε την ιστορία του κινήματος, ούτε μια θεωρητική ανάλυση γι’ αυτό, αλλά αποτελεί τον λόγο των ανθρώπων που συμμετείχαν και συμμετέχουν στο κίνημα και σ’ αυτές τις διαδικασίες…

Περισσότερα...

Οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας, τόμος Α’ και Β’, Michael Mann, (Βιβλιοπαρουσίαση)

«Οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας» διερευνούν τη διάρθρωση και την ιστορική εξέλιξη της συλλογικής εξουσίας των ανθρώπινων κοινωνιών. Οι κοινωνίες δεν υπακούουν σε μια…

Περισσότερα...