ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Ο μη χειραγωγημένος πολιτισμός είναι εστία «ανομίας»

Όπου «ανομία» στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, την κοινωνική αλληλεγγύη, την αυτοδιαχείριση, και η παραγωγή πολιτισμού έξω από τις νόρμες της χυδαίας αγοράς. Η επίθεση στο «Εμπρός»…

Περισσότερα...

Τα υποβρύχια δίκτυα ενέργειας θα παρασύρουν και την Κρήτη στον βυθό

Δεν θα δεχθούμε η Κρήτη, από μοναδικό στον κόσμο νησί για την βιοποικιλότητα και τη φυσική του ομορφιά, που γέννησε έναν από τους σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, να μετατραπεί σε μια ΑΠΕ-ραντη βιομηχανική ζώνη…

Περισσότερα...